Strona Główna

"Nie mamy czasu na starość-Aktywni Seniorzy 2017"

 

Ze względu na błąd wczytywania zdjęć i treści wszystkie informacje i zdjęcia dotyczące projektu
           "Nie mamy czasu na starość-Aktywni Seniorzy 2017" będą udostępniane na Facebooku
            https://www.facebook.com/goslar.kolbuszowa/

 

 

"Nie mamy czasu na starość-Aktywni Seniorzy 2017"

Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M Goslara w Kolbuszowej otrzymało od Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dofinansowanie zadania publicznego Priorytet I. Edukacja osób starszych „Nie mamy czasu na starość” – Aktywni Seniorzy 2017. Do organu administracji publicznej wpłynęło 511 wniosków ofertowych. Ocenę formalną i merytoryczną oraz wystarczająca ilość punktów otrzymało 77 instytucji. Nasza oferta skierowana do seniorów znalazła się na 53 miejscu.

W ramach zadania zaplanowane są działania w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, który będzie realizować ścieżkę edukacyjną. Przeprowadzone będą warsztaty informatyczne zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu. Seniorzy zwiększą swoją aktywność fizyczną, poprzez działania edukacyjne, które zostaną uzupełnione ofertą z zakresu ćwiczeń ruchowych usprawniających w gabinecie fizykoterapii, ćwiczeń tanecznych na zajęciach grupy folklorystycznej oraz Aqua aerobik (gimnastyka w wodzie). Odbędą się również wykłady edukacyjne dotyczące przeciwdziałaniu wszelkim formom przemocy wobec osób starszych, (spotkania z przedstawicielami policji, straży miejskiej, przedstawiciela banku, Urzędu Ochrony Konsumenta), cykl warsztatów edukacji finansowej (m.in. obsługa e-konta, bankomatu, ofert bankowych, kart bankomatowych itp.) wykłady i warsztaty w dziedzinie zdrowia, ziołolecznictwa, kosmetologii, dietetyki, kurs języka angielskiego. Przeprowadzone zostaną także wykłady i warsztaty literacko-historyczne, spotkania muzyczno-taneczne w formie wieczornic, wyjazd do kina, cykl warsztatów artystycznych. W celu przeprowadzenia zajęć z głośnego czytania literatury dla dzieci i dorosłych zostanie zorganizowany Wolontariat na rzecz promocji czytelnictwa i literatury - seniorzy w charakterze wolontariuszy będą odwiedzać przedszkola, Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Działaniami w ramach projektu zostanie objęte 40 osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Kolbuszowskiego. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach osoby w wieku 60 +. Zgłoszenia będą przyjmowanie osobiście w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej, a także telefonicznie (17-2270-220). Termin realizacji zadania publicznego odbywać się będzie w okresie od kwietnia do listopada br.

Informacje bieżące

XX WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW RTK

Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 14 X 2016 Zarząd zwołuje XX Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej, które odbędzie się 19 listopada 2016 (sobota) o godzinie 10.00 w Sali Odczytowej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej.KWESTA NA RENOWACJĘ CMENTARZA


Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara jak co roku 1 listopada przeprowadziło kwestę na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej.Udział w niej wzięli zaproszeni goście, członkowie Towarzystwa oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na renowację zabytkowych nagrobków.

Podsumowanie tegorocznej kwesty; W tym roku zebraliśmy 11 814 złotych w tym: 1,10£, 3,10€, 5,16$.

Serdecznie dziękujemy darczyńcom i kwestującym.


XVII spotkanie Kolbuszowskiego Klubu Historyka
26 października 2016 roku, odbyło się spotkanie Kolbuszowskiego Klubu Historyka Tym razem gościem był miłośnik historii, Andrzej Wesołowski, który już na samym początku zaprezentował swój nowy nabytek w bogatej kolekcji zbiorów, a mianowicie prawie stuletnie godło męskiej, Publicznej Szkoły Powszechnej w Kolbuszowej. Następnie wspólnie z synami przedstawił zdjęcia rynku kolbuszowskiego i zabudowania miasta z okresu wkroczenia wojsk niemieckich i Bitwy o Kolbuszową.  Z kolei dyrektor Andrzej Jagodziński omówił fotografie rynku na podstawie zbiorów kolbuszowskiej biblioteki.
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1375-vii-spotkanie-kkh.html


KWESTA NA RENOWACJĘ CMENTARZA
Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara jak co roku 1 listopada przeprowadzi kwestę na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej.
Udział w niej wezmą zaproszeni goście, członkowie Towarzystwa oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane na renowację zabytkowych nagrobków.
W ubiegłym roku zebraliśmy kwotę 11931,18 zł.


XVII spotkanie Kolbuszowskiego Klubu Historyka
W dniu 26 października 2016 roku, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej wznawia cykliczne spotkania w ramach Kolbuszowskiego Klubu Historyka. XVII spotkanie poprowadzi Andrzej Wesołowski.

 

Umowa na nowy Oddział Biblioteki podpisana
W dniu 21 X 2016 roku w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej podpisała umowę z Firmą, wyłonioną w przetargu nieograniczonym na modernizację budynku dawnego Muzeum Regionalnego (Synagoga). Urząd Miejski w Kolbuszowej będzie realizował inwestycję, jako inwestor zastępczy.
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1371-umowa-na-nowy-oddzia-biblioteki-podpisana.html

 


„Czytaj książki, one nie gryzą...” - warsztaty literacko-plastyczne

„Czytaj książki, one nie gryzą, mogą cię tylko pochłonąć” - warsztaty literacko-plastyczne w MiPBP w Kolbuszowej. O tym, że czytanie jest fajne, mogli przekonać się  uczniowie kolbuszowskich gimnazjów, którzy uczestniczyli 3 października br. w spotkaniu autorskim z Pawłem Wakułą – absolwentem malarstwa i pedagogiki artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Warsztaty te odbyły się w ramach realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej w partnerstwie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną projektu „Czytanie jest fajne” z programu Promocja literatury i czytelnictwa, priorytet Partnerstwo publiczno – społeczne. Zadanie jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla zachęcenia młodzieży gimnazjalnej do czytania książek, w projekcie znalazły się m.in. spotkania literacko-warsztatowe z pisarzami pod hasłem: „Czytaj książki, one nie gryzą, mogą cię tylko pochłonąć”.
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1368-czytaj-ksiazki-one-nie-gryza.html


Bajkowanie w Weryni
29 września w związku z Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania, Bibliotekę w Weryni odwiedziły dzieci z Przedszkola w Weryni. W tym dniu odbyło się spotkanie pt; „Bajkowanie– Bajki mojej Babci, Mamy i moje” zorganizowane w ramach projektu „Czytanie jest fajne”, realizowanego przez Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej w partnerstwie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet „Promocja literatury i czytelnictwa 2016”.
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/z-zycia-filii-mipbp/1362-bajkowanie-w-weryni.html


Gra miejska „Kolbuszowa w okresie okupacji”
22 września 2016 roku została przeprowadzona Gra miejska pod hasłem „Kolbuszowa w okresie okupacji”, zorganizowana w ramach projektu „Czytanie jest fajne”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet „Promocja literatury i czytelnictwa 2016”.
Organizatorem gry miejskiej było Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej.
W Grze wzięło udział 7 czteroosobowych Zespołów reprezentujących szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne z Kolbuszowej. Gra polegała na przejściu 8 punktów wyznaczonych na terenie miasta Kolbuszowa, nawiązujących do czasów okupacji hitlerowskiej. Zespoły w każdym z punktów otrzymały materiały źródłowe na podstawie, których zapisały w karcie gry odpowiedzi na pytania.
Fotorelacja oraz wyniki są dostępne pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1359-gra-miejska-o-ii-wojnie-wiatowej.html


Gra miejska „Kolbuszowa w okresie okupacji” - ZGŁOSZENIA
Zapraszamy - przede wszystkim uczniów szkól gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych - do wzięcia udziału w grze miejskiej zorganizowanej w ramach projektu „Czytanie jest fajne”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego priorytet „Promocja literatury i czytelnictwa 2016”.
Organizatorem gry miejskiej jest Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kolbuszowej.Gra rozpocznie się 22 września 2016 roku o godz. 9.00. Miejscem startu i zakończenia gry jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, ul. Piłsudskiego 7. Zgłoszenia przyjmujemy do 17 września 2016 r.

 

Przetarg o modernizację "Synagogi"
W Biuletynie Informacji Publicznej zamieściliśmy ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w ramach zadania "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej".

Zadanie obejmuje gruntowną modernizację niszczejącego budynku byłego Muzeum - dawnej Synagogi, przy ul. Piekarskiej 17 (według przeprowadzonych badań obecny stopień zużycia technicznego wynosi 65%) przeznaczonego na Oddział i zakup wyposażenia do tego Oddziału oraz modernizację pomieszczenia Wypożyczalni Głównej, przy ul. Piłsudskiego 7, w celu uruchomienia tak zwanej wrzutni - czyli punktu, dzięki któremu czytelnicy będą mogli sami oddawać książki nawet poza godzinami pracy biblioteki.

 

77. rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 77. rocznicy bitwy o Kolbuszową
Członkowie Zarządu RTK 9 września wzięli udział w obchodach 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 77. rocznicy bitwy o Kolbuszową. Tegoroczne uroczystości odbyły się przy Zespole Szkół Technicznych, na cmentarzu parafialnym oraz kolbuszowskim rynku. Jak co roku po wspólnej modlitwie na cmentarzu, Andrzej Jagodziński - Prezes, Barbara Szafraniec - Z-ca prezesa oraz Maria Starzec - Członek zarządu złożyli kwiaty przy mogiłach żołnierzy poległych w czasie wojny.

 

Warsztaty literackie - Zapisy
Zapraszamy do udziału w warsztatach literackich organizowanych w ramach projektu "Czytanie jest fajne".
W programie warsztatów zaplanowano wiele ciekawych bloków tematycznych. Zapisy u p.Haliny Krzych (organizatora projektu)


Zebranie Zarządu RTK
W dniu 1 września 2016 w MiPBP w Kolbuszowej odbyło się zebranie Zarządu RTK. Celem spotkania było omówienie projektu „Czytanie jest fajne”, realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, priorytet „Promocja literatury i czytelnictwa 2016”.

 


Zebranie Zarządu RTK
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 1 września odbędzie się spotkanie zarządu RTK.Zapraszamy do udziału w Konkursie
Konkurs fotograficzny „Pokaż, co czytasz, a powiem ci kim jesteś” w ramach
projektu "Czytanie jest fajne", który realizuje Regionalne Towarzystwo Kultury im.J.M Goslara oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej.  Pokażcie, co czytacie, zróbcie zdjęcie i weźcie udział w konkursie wakacyjnym.
Konkurs trwa od 07.07.2016 r. do 20.08.2016 r.

Celami konkursu jest:
1. Promocja literatury i czytelnictwa .
2. Rozwijanie wrażliwości artystycznej.
3. Prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czas


Więcej informacji dostępnych pod linkiem

http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1335-konkurs-fotograficzny.html

   

Piknik - Czytanie jest fajne
O tym, że „Czytanie jest fajne” mogli się przekonać wszyscy, którzy przyszli w upalną środę na Kolbuszowski Rynek. Od godz. 10.00 do godzin popołudniowych trwał Piknik „Czytanie jest fajne – Święto biblioteki”, którego głównymi organizatorami byli Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej.Piknik odbywał się w ramach realizowanego przez organizatorów projektu „Czytanie jest fajne!”

Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1329-piknik-czytanie-jest-fajne.html


Uwaga - Zapraszamy na PIKNIK „Czytanie jest fajne – Święto biblioteki”
w dniu 22 czerwca 2016 roku na godzinę 10.00.


„Bajkowanie” w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży
Regionalne Towarzystwo Kultury im. J.M. Goslara w Kolbuszowej wraz z Biblioteką realizuje projekt „Czytanie jest fajne” z programu Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet Partnerstwo Publiczno- Społeczne. Jednym z zadań tego projektu jest cykl spotkań dla dzieci pod hasłem „Bajkowanie”. Od maja, raz w miesiącu spotykają się dzieci w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, by pod kierunkiem jednego z rodziców uczestniczyć w głośnym czytaniu bajek połączonym z zajęciami plastycznymi.
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1353-bajkowanie-w-oddim.html


Promocja Rocznika Kolbuszowskiego nr XV
We wtorek 24 maja 2016 r. w Czytelni im. dra Kazimierza Skowrońskiego miała miejsce promocja Rocznika Kolbuszowskiego nr XV. Licznie zgromadzonych w bibliotece gości przywitał Andrzej Dominik Jagodziński Prezes Regionalnego Towarzystwa Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej.
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1322-promocja-rocznika-kolbuszowskiego-nr-xv.html


Rusza Projekt "Czytanie jest fajne".
Regionalne Towarzystwo Kultury im.J.M Goslara oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej realizują projekt "Czytanie jest fajne".Jest on dofinansowany ze środków finansowych
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem Programu „Promocja literatury i czytelnictwa” jest rozwój i promocja literatury, czytelnictwa oraz mobilizowanie społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie jak również wzmocnienie znaczenia biblioteki publicznej jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej.

9 maja 2016 zaczynamy MARATON GŁOŚNEGO CZYTANIA będą w nim uczestniczyć dzieci z przedszkoli i uczniowie z naszych szkół podstawowych !

Fotorelacja z Maratonu Czytania dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/z-zycia-filii-mipbp/1314-czytanie-jest-fajne.html

 


Wniosek na remont Synagogi rozpatrzony pozytywnie!!!
Instytut Książki poinformował dzisiaj, że w pierwszym naborze wniosków w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016 – 2020” pozytywnie rozpatrzono nasz wniosek "Modernizacja i adaptacja budynku byłego Muzeum (dawnej Synagogi) na potrzeby Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej oraz automatyzacja procesu wypożyczeń w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej". Oznacza to, że niedługo ruszą pracę przy remoncie synagogi.


Ks. Ludwik Ruczka (1814-1896) – Życie i misja
- Turniej Wiedzy o Historii Regionu.

W dniach 28-29 kwietnia 2016 r. w Sali Odczytowej MiPBP miała miejsce kolejna edycja Turnieju Wiedzy o Historii Regionu. Organizatorami Turnieju od 26 lat są Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara w Kolbuszowej. Nawiązując do obchodów 120 rocznicy śmierci ks. Ludwika Ruczki, tematyka XXVI Turnieju Wiedzy o Historii Regionu im. Prof. Haliny Dudzińskiej poświęcona została postaci tego zasłużonego kapłana, proboszcza kolbuszowskiej parafii w latach 1848-1896, posła Sejmu Krajowego we Lwowie i Wiedeńskiej Rady Państwa, „Ojca Sybiraków”.
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1307-ks-ludwik-ruczka-1814-1896-ycie-i-misja.html

XIV Kolbuszowski klub Historyka
27 kwietnia 2016r. odbyło się spotkanie Kolbuszowskiego Klubu Historyka, gdzie swoją prelekcję pt. "Kolonizacja józefińska w Galicji" wygłosił mgr Marian Piórek.
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1306-xiv-kolbuszowski-klub-historyka-fotorelacja.html

XIII Kolbuszowski klub Historyka
W dniu 30 marca 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie Kolbuszowskiego Klubu Historyka. Tym razem spotkanie poprowadził mgr Grzegorz Mazan. Prelekcja autora odbyła się pt. "Z badań nad staropolską biblioteką parafialna w Kolbuszowej"

 

XII Kolbuszowski Klub Historyka
24 lutego 2016 r. w odbyło się spotkanie XII  inż. Adam Kardyś, podczas którego odbyła się projekcja filmu jego autorstwa "Kampania Prezydencka'2000". Film prezentował inaugurację kampanii prezydenckiej Mariana Krzaklewskiego.Konferencja Naukowa „Ks. Ludwik Ruczka (1814-1896) – „Ojciec Sybiraków”
Dnia 29 stycznia 2016 r. w Czytelni im. dra Kazimierza Skowrońskiego w MiPBP odbyła się Konferencja Naukowa „Ks. Ludwik Ruczka (1814-1896) – „Ojciec Sybiraków” zorganizowana przez Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Parafię Kolegiacką Wszystkich Świętych w Kolbuszowej oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Kolbuszowej.

Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1276-2016-01-30-09-30-11.htmlObchody VIII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dnia 28 stycznia 2016 r. w Kolbuszowej odbyły się obchody VIII Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Kolbuszowianie uczcili pamięć o zamordowanych Żydach oraz o Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata na cmentarzu żydowskim oraz na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej. Z tej okazji podczas XI spotkania Dyskusyjnego Klubu „Historyka” Karol Wesołowski wygłosił w Sali Odczytowej Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kolbuszowej prelekcję zatytułowaną „Z historii Kolbuszowskich Żydów”.
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1275-obchody-viii-midzynarodowego-dnia-pamici-o-ofiarach-holokaustu.html

X Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historyka
25 listopada 2015 roku odbyło się X spotkanie w Kolbuszowskim klubie Historyka. Autorem spotkania był Robert Serafin, który przedstawił prezentację multimedialną "Rozwój przestrzenny Kolbuszowej na podstawie map galicyjskich".
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1257-x-spotkanie-w-kolbuszowskim-klubie-historyka.html


Kwesta na renowację cmentarza 2015

W tegorocznej kweście zebraliśmy kwotę 11931,18 zł.

Składamy serdeczne podziękowania 
darczyńcom
jak i
naszym wolontariuszom za udział w kweście.
                                                                           
                                                                           Zarząd RTK


Kwesta na renowację cmentarza 2015

Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara jak co roku 1 listopada przeprowadzi kwestę na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej.
Udział w niej wezmą zaproszeni goście, członkowie Towarzystwa oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane na renowację zabytkowych nagrobków.

W ubiegłym roku zebraliśmy kwotę 11 529,05 zł.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego kwestowania.


VIII Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historyka
23 września, podczas kolejnego ósmego już spotkania Dyskusyjnego Klubu „Historyka” dzieje parafii w Niwiskach w latach 1918-1945 zaprezentował ks. mgr Antoni Więch. Spotkanie poprowadził Redaktor Naczelny Rocznika Kolbuszowskiego ks. dr Sławomir Zych. Połączone było z promocją niedawno opublikowanej książki ks. Więcha „Historia Parafii Niwiska w latach 1918-1945”. Publikacja ukazała się w ramach Serii Wydawniczej Varia Kolbuszowskie.
Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://www.biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1222-2015-09-24-07-20-58.html


VII Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historyka
24 czerwca 2015 roku odbyło się VII - przedwakacyjne - spotkanie Kolbuszowskiego Klubu Historyka. Referat zatytułowany „Epigrafika cmentarza parafialnego Kolegiaty Kolbuszowskiej” wygłosił mgr Paweł Michno. Było to pokłosie jego pracy magisterskiej oraz późniejszych badań nad tą materią.
Fotorelacja dostępna pod linkiem

http://www.biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1187-vii-spotkanie-kolbuszowskiego-klubu-historyka.html


Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego
W dniu 18 czerwca 2015 roku odbył się I Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego na Uniwersytecie Rzeszowskim. W trakcie trwania Kongresu w holu Rektoratu Stowarzyszenia prezentowały swój dorobek. Nasze Towarzystwo zaprezentowało działalność wydawniczą m.in. Roczniki Kolbuszowskie oraz Ziemię Kolbuszowską.
Fotorelacja dostępna pod linkiem

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.825366864207916.1073741832.537781062966499&type=3


Kongres Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego
W dniu 18 czerwca 2015 stowarzyszenia regionalne z całego Podkarpacia wezmą udział w I Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Podkarpackiego

Kongres będzie okazją do zaprezentowania prowadzonej przez nie działalności, której celem jest ochrona dziedzictwa kulturalnego i historycznego małych Ojczyzn, edukacja historyczna, aktywizacja społeczności lokalnych, kształtowanie społe­czeństwa obywatelskiego, wspieranie samorządów w promocji regionu.

W Kongresie udział weźmie również nasze Towarzystwo.Spotkanie Członków Zarządu RTK
W dniu 10 czerwiec a 2015 roku odbyło się spotkanie Członków Zarządu RTK
Fotorelacja dostępna pod linkiem

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.824365977641338.1073741831.537781062966499&type=3


Promocja Rocznika Kolbuszowskiego nr 14
8 maja 2015 roku w bibliotece odbyła się promocja "Rocznika Kolbuszowskiego" nr 14. Prezentacji zawartości „Rocznika Kolbuszowskiego” nr 14 dokonał mgr Grzegorz Mazan, sekretarz rocznika.

Podczas promocji, odbyła się uroczystość wręczenia mgr Wojciechowi Mroczce Nagrody Burmistrza Kolbuszowej za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury za rok 2014 i mgr Marianowi Piórkowi Nagrody im. dr Kazimierza Skowrońskiego, przyznanej przez Zarząd Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J. M. Goslara za rok 2014.
Fotorelacja dostępna pod linkiem

http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1164-promocja-rocznika-kolbuszowskiego-nr-14.html

 

V Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historyka połączone z promocją książeczki „Ks. Ludwik Ruczka (1814-1896)”.
W dniu 29 kwietnia w kolbuszowskiej bibliotece odbyły się dwa spotkania.  Pierwsze spotkanie to promocja książeczki Krzysztofa Haptasia z Muzeum Regionalnego w Mielcu „Ks. Ludwik Ruczka (1814-1896)”.

Drugim spotkaniem była prelekcja Roberta Serafina zatytułowana „Stacjonowanie w Kolbuszowej wojsk austriackich w latach 1772-1914”. Było to kolejne spotkanie w ramach Kolbuszowskiego Klubu Historyka.

Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1160-kolbuszowskie-spotkania-z-histori.html

 

IV Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historyka
W dniu 25 marca 2015 roku w Sali Odczytowej biblioteki, odbyło się czwarte spotkanie w Kolbuszowskim Klubie Historyka. Prelegentem tego spotkania był mgr Marian Piórek, historyk i regionalista, autor kilku książek i pokaźnej liczby artykułów popularyzujących historię regionu. Tematem spotkania były "Księgi Parafialne".  Autor spotkania przybliżył zgromadzonym historię wprowadzenia ksiąg parafialnych do administracji kościelnej oraz to, jakie informacje były w nich zapisywane.

Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1142-iv-spotkanie-kolbuszowskiego-klubu-historyka.html

 

III Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historyka
W dniu 25 lutego 2015 odbyło się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historyka. Referat wygłosiła dr Grażyna Bołcun na temat „Radziecko-fińskiej Wojny Zimowej 1939-1940r.: w dokumentach i wspomnieniach uczestników”

Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1132-iii-spotkanie-kolbuszowskiego-klubu-historyka.html

 

II spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historyka
W dniu 28 stycznia 2015 roku w kolbuszowskiej bibliotece odbyło się drugie spotkanie w Kolbuszowskim Klubie Historyka, powołanego przez Regionalne Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara oraz Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną.

Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1122-ii-spotkanie-w-kolbuszowskim-klubie-historyka.html

 

I spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historyka
W dniu 3 grudnia 2014 r. w Sali Odczytowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej odbyło się pierwsze spotkanie Dyskusyjnego Klubu Historyka podczas którego Dyrektor Biblioteki Andrzej Jagodziński wygłosił prelekcję "Akcja Burza w relacji dowódcy kapitana Józefa Rządzkiego - dokumenty ze zbiorów MiPBP w Kolbuszowej".

Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1101-dyskusyjny-klub-historyka.html

 

Kwesta na RENOWACJE CMENTARZA
Regionalne Towarzystwo Kultury im. Juliana Macieja Goslara jak co roku 1 listopada przeprowadziło kwestę na cmentarzu parafialnym w Kolbuszowej. Udział w niej wzięli zaproszeni goście (znane postacie życia społecznego naszego miasta), członkowie Towarzystwa oraz uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kolbuszowej. Przy pięknej pogodzie wolontariusze zebrali do puszek kwotę 11 529,05 zł., co było sumą o ponad 700 zł większą niż w zeszłym roku. Chcemy podziękować wszystkim kwestujacym oraz wszystkim Państwu, którzy podzielili się z nami groszem. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na renowację zabytkowych nagrobków oraz koncepcję remontu ogrodzenia zabytkowej części cmentarza od ul. Narutowicza. DZIĘKUJEMY!!!

Fotorelacja dostępna pod linkiem

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.713527078725229.1073741829.537781062966499&type=3


 

Promocja Rocznika Kolbuszowskiego nr XIII
W dniu 10 czerwca 2014 roku odbyła się promocja kolejnego numeru Rocznika Kolbuszowskiego Nr 13. Była to wspólna impreza Biblioteki oraz Regionalnego Towarzystwa Kultury im. J. M. Goslara w Kolbuszowej. Podczas promocji doszło do wręczenia nagrody dla Redaktora Naczelnego Rocznika Ks. dr Sławomira Zycha. Nagrodę wręczył Jan Zuba Burmistrz Kolbuszowej oraz Barbara Kardyś Zastępca Prezesa RTK, laudację wygłosił mgr Wojciech Mroczka.

Fotorelacja dostępna pod linkiem
http://www.biblioteka.kolbuszowa.pl/index.php/aktualnosci/informacje/kolbuszowa/1041-promocja-rocznika-kolbuszowskiego-nr-xiii.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synagoga

Na serwisie youtube można oglądnąć film poświęcony Kolbuszowskiej synagodze. Polecamy.

http://youtu.be/VsQeF2qqQqQWitamy na nowej stronie RTK

Status prawny instytucji: Stowarzyszenie

Rok założenia: marzec 1957

Cele statutowe:

  1. Szeroki rozwój działalności społeczno-kulturalnej na terenie Miasta i Gminy Kolbuszowa oraz powiatu kolbuszowskiego w różnych jej formach i kierunkach.
  2. Prowadzenie środkami społecznymi placówek i zespołów upowszechniania kultury.
  3. Społeczna opieka nad zabytkami przeszłości, przyrody i kultury.
  4. Społeczna ochrona środowiska biologicznego,
  5. Popularyzacja wiedzy o mieście i regionie,
  6. Działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i walki z bezrobociem.

Stara strona RTK jest dostępna tutaj